menusearch
asretafakor.ir

درباره مجله گیاهان دارویی عصر تفکر

(0)
(0)
درباره مجله

 

نشریه گیاهان دارویی عصر تفکر به صورت فصلنامه علمی تخصصی به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می شود و حاوی مقالاتی در زمینه گیاهان دارویی شامل تکثیر، تولید، فرآوری، جنبه های فیزیولوژی اکولوژی، خواص دارویی و سایر موارد مرتبط با گیاهان دارویی می باشد.

نوع مقالاتی که در فصلنامه چاپ می شود عبارتند از:

- مقالات مروری (Review Article): تالیف پژوهشگران مجربی که به تشخیص هیات تحریریه اشراف کافی به موضوع داشته باشند و حداقل دو مورد از منابع تجارب خودشان باشد.

- گزارش های موردی (Case Report): موارد استثنایی زمینه های مذکور را مطرح می نماید. خلاصه ای از پژوهش، دستاورد یا ثبت اختراع در زمینه گیاهان دارویی را شامل می شود.

مقاله ارسال شده، توسط هیات تحریریه بررسی می شود سپس توسط سه داور ارزیابی و بعد از آن به تایید نهایی هیات تحریریه می رسد و فصلنامه در اصلاح دستوری و املایی آن مختار است.