menusearch
asretafakor.ir

اهداف و چشم انداز عصر تفکر

(0)
(0)
اهداف و چشم انداز

 

نشریه گیاهان دارویی عصر تفکر، یک مجله علمی تخصصی است که در زمینه گیاهان دارویی با هدف انتشار دستاوردهای محققان، پژوهشگران، اساتید، مخترعان، دانشجویان و ارتباط  هر چه بیشتر آنان با سایر دست اندرکاران این رشته به چاپ می ­رسد.

این فصلنامه در کلیه محورهای زیر مقاله مروری کوتاه می ­پذیرد:

1- شناسایی و معرفی گیاهان دارویی

2- بررسی فیزیولوژیک، اکولوژیک و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر

3- فیتوشیمی و مواد موثره گیاهان دارویی

4- کاشت، داشت، برداشت گیاهان دارویی

5- فناوری و فرآوری گیاهان دارویی

6- بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

7- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع (آرایشی، بهداشتی، غذایی و....)

8- جایگاه اقتصادی اجتماعی گیاهان دارویی و معطر

9- گیاهان دارویی و دیم کاری

10- ارزش و کاربرد گیاهان دارویی در محیط زیست

11- مدیریت آفات و بیماری ­های گیاهان دارویی

12- بذر و نهال گواهی شده گیاهان دارویی

13- گیاهان دارویی و طب سنتی

طراحی توسط سایت ساز یوتاب