menusearch
asretafakor.ir

دانش

header
دانش
گیاهی به رنگ آفتاب با خواص بی نظیرگیاهی به رنگ آفتاب با خواص بی نظیر - رویی جهاد دانش گاهی خراسان‌ جنوبی گفت: - رویی جهاد دانش گاهی خراسان‌ جنوبی
آفتاب ، خواص بی نظیر ، گیاه ، جهاد دانشگاهی ، آفتابگردان ، کاهش کلسترول ، مدر ، تسکین سرفه ، ویتامین ، مقوی اعصاب ، فشار خون ، کلسترول ،
316 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم شهریور ۹۸
گالری تصاویر - پماد حاصل از عصاره هیدروالکلی گیاهی اختراع شدگالری تصاویر - پماد حاصل از عصاره هیدروالکلی گیاهی اختراع شد - به نقل از دانش گاه ایلام، بعد از هفت س - گاه مرکزی دانش گاه ایلام موفق به اخترا
، پماد گیاهی ، عصاره هیدروالکی ، دانشگاه ایلام ، دیابت ، آزمایشگاه ، اختراع ،
325 بازدید، سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۹۸
امضای تفاهم نامه همکاری پایگاه خبری گیاهان دارویی عصر تفکر و اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان اصفهانامضای تفاهم نامه همکاری پایگاه خبری گیاهان دارویی عصر تفکر و اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان اصفهان - ه گیری از دانش آن ها در انجام پروژه ه
، تفاهم نامه ، گیاهان دارویی ، پایگاه خبری ، عصر تفکر ، محسن منتظری ، افسانه بدل زاده گللو ، اتحادیه ، صنف عطار و سقط فروشان ، استان اصفهان ، همکاری ، کنفرانس ، دوره های آموزشی ، فرهنگ عمومی ، نمایشگاه ، کارگاه ، دانش ، بهره گیری ، مدیر مسئول ، توانایی ها ، ظرفیت ،
331 بازدید، دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۹
هسته های فناور دانشجویی در حوزه گیاهان دارویی حمایت می شوندهسته های فناور دانشجویی در حوزه گیاهان دارویی حمایت می شوند - های فناور دانش جویی در حوزه گیاهان دار - ایده های دانش گاهی در این نشست مورد ت - سترش شبکه دانش جویان مستعد، خبرگان دان - خود باوری دانش جویان در صنعت گیاهان دا - ند باشگاه دانش آموزی گیاهان دارویی و
، هسته های فناور ، گیاهان دارویی ، پایگاه خبری ، عصر تفکر ، دستگاه های اجرایی ، طب ایرانی ، طب سنتی ، محصول تجاری ، ایده دانشجویی ، صنعت دارویی ،
214 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۹۹